Valtuustovaalit 2018

Äänioikeus ja äänestäminen


Äänioikeus on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella 1.1.2018 jäsenenä olevalla OAJ:n henkilöjäsenellä (opiskelija- ja eläkeläisjäseniä lukuunottamatta). Jokaisella on vain yksi ääni, jota ei voi valtakirjalla siirtää toiselle.

Sähköinen äänestäminen tapahtuu OAJ:n jäsensivuilla joko henkilökohtaisilla pankkitunnisteilla tai erillisillä kertakäyttötunnisteilla. 

Uurnavaalien äänestyspaikkoina ovat koulut ja oppilaitokset.

  • Sähköinen ennakkoäänestys 19.2.–4.3.2018
  • Uurnavaali 26.–27.3.2018

VANTAALAISET EHDOKKAAT

12 Tiina Pesonen

Luokanopettaja, Pähkinärinteen koulu

Ehdokasesittely

Olen kaksoiskelpoinen luokanopettaja, aktiivinen paikallistason toimija ja lisäksi omaan kokemusta myös alueellisesta sekä valtakunnallisesta vaikuttamisesta. Haluan parantaa opettajien työoloja kiireisessä arjessa. Haastavien oppilaiden määrän lisääntyessä jokaisessa koulussamme yhteinen opettajuus korostuu. Ammattijärjestömme tulee kuunnella aktiivisesti jäseniä sekä puuttua esille nouseviin epäkohtiin ja luoda yhdessä uutta. Pääkaupunkiseutulisästä tulee voida käydä aitoa keskustelua.
Vaalimotto

Vauhdita Tiina valtuustoon vaikuttamaan

13 Pirita Hellberg

Rehtori, Peltolan koulu

Ehdokasesittely

Olen työskennellyt pitkään Vantaalla kieltenopettajana ja erityisopettajana. Samalla olen ollut aktiivisesti mukana paikallisessa ammattiyhdistystoiminnassa mm. pääluottamusmiehenä. Tällä hetkellä toimin Peltolan koulun vs. rehtorina. OAJ:n valtuutettuna olen ollut kaksi kautta. 

Pidän tärkeänä etenkin peruskoulun opettajien työaikamallin kehittämistä. Tarvitsemme selkeän ja tasapuolisen mallin, jossa kaikki tehty työ on palkan maksun perusteena.
Vaalimotto

Valtuutettuna sitoudun tekemään hyvää yhteistyötä alueemme kaikkien opettajaryhmien eduksi.

14 Annika Arstila-Aaltonen

Luokanopettaja, Kuusikon koulu

Ehdokasesittely

Olen ollut ammattiyhdistystoiminnassa mukana lähes työurani alusta asti  ja kiinnostukseni toimintaa kohtaan on edelleen vahva. Ymmärrän pitkäjänteisen työskentelyn tärkeyden edunvalvonnassa. Haluan kehittää ammattijärjestömme toimintaa kaikkien opettajien eduksi ja avuksi. Tällä hetkellä olen erityisen kiinnostunut nykyajan tarpeita paremmin vastaavan työaikamallin kehittämisestä. Uskon, että erilaisten kokeilujen avulla löytyy nykyisiä työoloja paremmin palveleva ratkaisu.

Vaalimotto

Arvostan toimivaa yhteistyötä ja yhdessä tekeminen on minulle mieluinen tapa toimia niin yhdistystoiminnassa kuin opetustyössä. Yhdessä olemme enemmän!

15 Sami Markkanen

Historian lehtori, pääluottamusmies

Ehdokasesittely

Olen historian lehtori, joskin tällä hetkellä toimin päätoimisesti luottamusmiehenä. Kari Kinnusen siirryttyä OAJ:n palvelukseen olen toiminut kuluvan vuoden OAJ:n valtuutettuna samoin kuin OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisessa toimikunnassa. Yksilösuorituksia tuloksellisempaa on joukkuepeli. Siksi toivonkin, että mahdollisimman moni äänestäisi vantaalaista ehdokasta. 

Vaalimotto

Vantaalaisia ääniä valtuustoon.

16 Heidi Kangas

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, suomi toisena kielenä, Mikkolan koulu

Ehdokasesittely

Olen ehdolla OAJ:n valtuustoon, sillä haluan vaikuttaa olla vaikuttamassa siihen, millaista opettajan työ on tulevaisuudessa. Perehdyn asioihin aina huolellisesti ja seuraan aktiivisesti koulutuspoliittista keskustelua niin Suomessa kuin ulkomailla. Koulutuksesta on leikattu liikaa pitkällä aikavälillä, ja siksi opettajien ammattiliiton on kuuluvasti vaadittava parempia resursseja. Haluan kehittää OAJ:ä osallistavammaksi siten, että uusia jäseniä saadaan toimimaan aktiivisesti ammattiliitossa.

Vaalimotto

Tasa-arvoa ja tutkimustietoa!

17 Antti Karetie

Luokanopettaja, VOAY:n pj., Viertolan koulu

Ehdokasesittely

Opettajuuden ja koulutuksen puolustaminen yhdessä rintamassa. Pääkaupunkiseudun erityispiirteet, kuten kansainvälisyys ja asumisen kalleus olisi huomioitava palkkauksessa. Uudenlaisia työaikamalleja pitäisi päästä vanhan rinnalla kokeilemaan. Luokanopettajana ja tutoropettajana toimimisen sekä luottamustoimieni kautta Voay:n puheenjohtajana sekä pks-alueyhdistyksen 2. varapuheenjohtajana, minulla on varsin kattava kuva koko koulutuskentän tilanteesta ja näkemystä ajaa yhteisiä asioita.

 

Vaalimotto

Osaamista ja uskallusta kuunnella ja ajaa meille kaikille tärkeitä teemoja yhteistyötä arvostaen.

Twitter:          @AKaretie
Linkedin:       linkedin.com/in/antti-karetie-a728a1103
Facebook:     https://www.facebook.com/Anttivaltuustoon/ 

18 Susanna Metsälä

Teatteriopettaja, Vaskivuoren lukio

Ehdokasesittely

Työskentelen teatteriopettajana lukiossa. Kiinnostuin ammattiyhdistystoiminnasta oman epätyypillisen työnkuvan haasteita ratkoessani. Olen ottanut kantaa palkkauksellisen tasa-arvon toteutumiseen, perustellut ajan ja resurssien ja ryhmäkoon määrittämisen tarvetta. Siinä samalla olen verkottunut ja havainnut, että nämä samat haasteet koskettavat useimpia opettajia. Pidän tärkeänä kuuntelevaa keskustelukulttuuria ja pitkäjänteistä työskentelyä ainutkertaisten ihmisten ja yhdenvertaisuuden hyväksi.

Vaalimotto

"Opin menemällä sinne minne minun on mentävä", kirjoitti Theodore Roethke. Se kuvaa osuvasti tarvettani etsiä oikeudenmukaisuutta ja hyvän opetuksen eettistä ydintä.

19 Jukka Mölsä

Työsuojeluvaltuutettu

Ehdokasesittely

Toiminta luottamusmiehenä ja Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtajana on antanut minulle hyvää oppia opettajien edunvalvontaan. Tuota kokemusta olen nyt valmis tuellasi käyttämään myös valtakunnallisella tasolla. Toimin nyt kokopäiväisenä työsuojeluvaltuutettuna, mutta varsinaiselta ammatiltani olen historian opettaja ja vararehtori Sotungin koulusta. Lisäksi opetan historiaa Sotungin etälukiossa. 

On tärkeää että saamme paikallista ääntä OAJ:n korkeimpaan päättävään elimeen. Ole siis mukana vaikuttamassa ja äänestä vantaalainen opettaja valtuustoon.


Vaalimotto

Hyvä koulu, parempi mieli!