Yhteysopettajatietojen päivitys

VOAY kerää vuosittain syksyn alussa tiedot koulujen yhteysopettajista.
Tiedot kerätään tällä lomakkeella. Tietoja käytetään yhteysopettajien sähköpostilistan ylläpitoon ja tarvittaessa muuhun yhteydenpitoon yhteysopettajan ja yhdistyksen välillä.
Sähköposti on yhdistyksemme käyttämä pääasiallinen tiedotuskanava yhteysopettajien suuntaan.

Lomaketta käytetään myös yhteysopettajan vaihtuessa kesken vuoden.

Kiitos aktiivisuudestanne!

Mikäli koulunne yhteysopettaja/varayhteysopettaja on vaihtunut, kerrothan edellisen yhteysopettajan/varayhteysopettajan nimen. Näin saamme pidettyä sähköpostilistat ajantasaisina.