Tiedote 5.5.2022

5.5.2022

 

Huonoa viestintää ja lakon murtamisyrityksiä 

 

Taloussanomat (IS) uutisoi 3.5. että “suurin osa Vantaan kaupungin kouluista avaa keskiviikkona ovensa opetusalan lakosta huolimatta”. Uutisessa kerrottiin yli 30 koulun avaavan oppilaille ovensa ja lueteltiin seitsemän kiinni pysyvää koulua. Uutinen on herättänyt hämmennystä ja aiheuttanut sekaannuksia huoltajissa, oppilaissa ja opettajissa.

Vantaan opettajien ammattiyhdistys selvitti, keitä kouluille on kutsuttu ja miten opetusta on pyritty järjestämään.

 

Peruskoulut:

  • 11 koulua on kiinni / oppilaita ei ole näkynyt (tuli ilmi muutamia lisää joita aiemmassa uutisoinnissa ei mainittu) 

  • Ysiluokat on kutsuttu kolmeen kouluun, lisäksi yhdessä yksittäinen pienryhmä.

  • Vain valmistava luokka / valmistavat luokat on kutsuttu kolmeen kouluun.

  • Ekaluokkalaiset ja yksittäisiä pienryhmiä  tai yksittäisiä luokkia on kutsuttu 14 kouluun. Suurinta osaa ryhmistä opettaa joku muu kuin oma luokanopettaja. Yhdestä koulusta kutsuttu koululle vain puolet ykkösluokista.

  • Vain yksittäisiä pienryhmiä tai yksittäinen luokka (pienryhmä / paja / etappi) on kutsuttu yhdeksään kouluun.

Lukiot:

  • Opiskelijat opiskelevat etänä neljässä koulussa.

  • Opiskelijat on kutsuttu paikalle yhteen kouluun.

 

Vantaan avoinna olevissa kouluissa ei siis ole normaalia opetusta lähellekään normaalissa mittakaavassa. Lisäksi “opetus” on ollut paikoin vain puuhastelua.

Isompi kysymys on, miksi Vantaa on lähtenyt tälle linjalle. Miksi se ei toimi, kuten esim. naapurikaupungit ovat toimineet, ja sulje kouluja. Pepita Kaskentaus selitti, että tilannetta arvioitiin turvallisuuden ja tarpeellisuuden näkökulmasta (yle.fi, 4.5.2022). Muissa lakkoilevissa kaupungeissa on koulut sen sijaan suljettu juuri turvallisuusnäkökulman takia.. 

Katri Kalske twiittasi töissä olevien opettajien velvollisuudesta tehdä omaa työtään. Mutta ylempien luokkien opettaja, joka opettaa ekaluokkalaisia, ei tee omaa työtään vaan lakonalaista työtä. Tämä on lakon murtamista, vaikka Kalske muuta väittääkin. Samalla Vantaa hakee työntekijöittensä välille vastakkainasettelua. 

Osa koululla olevista opettajista on yrittänyt kieltäytyä hoitamasta muiden opetusryhmiä, mutta siitä voidaan antaa varoitus. Osa alkanut jo katselemaan työpaikkoja muualta.

Ensimmäinen lakon murtamisyritys oli jo ennen lakkoa (yle.fi, 23.3.), kun Ilkka Kalo kertoi, miten Vantaalla varaudutaan työtaisteluun. Suunnitelma oli se, että koululaisille laaditaan ennakolta tehtäviä koko lakkoviikon ajaksi. Huoltajat saavat itse päättää, jääkö oppilas tekemään niitä kotiin vai lähetetäänkö hänet kouluun.

On toivottavaa, että Vantaa joutuu lakon murtamisyrityksistään vastuuseen. Ainakaan ne eivät edistä Vantaan työnantajakuvaa, eivätkä lisää Vantaan veto- ja pitovoimaa suhteessa henkilöstöönsä. Lisäksi lakon jälkeen on iso urakka siinä, että työnantajan ja henkilöstön välit voisivat korjautua ja edes jonkintasoinen luottamus palautua. Sama prosessi on edessä myös niillä kouluilla, joissa rehtorit ja virka-apulaisrehtorit ovat asemoineet itsensä työnantajan edustajiksi, vaikka se olisi tapahtunut painostuksen alla. 


Vantaalla 5.5.2022
VOAY:n hallitus