Yhteysopettajat

Jokaisella vantaalaisella koululla toimii VOAY:n yhteysopettaja. Yhteysopettajat toimivat tärkeässä roolissa linkkinä oman koulunsa opettajien ja VOAYn välillä. Yhteysopettajat välittävät oman koulunsa jäsenistölle VOAYltä tulevat postit. Lisäksi yhteysopettajat tarvittaessa hoitavat erilaisten vaalien käytännön järjestelyn omalla koulullaan.

VOAY kouluttaa yhteysopettajia säännöllisesti sekä keväisin että syksyisin.