Yhteysopettajat

Jokaisella vantaalaisella koululla toimii VOAY:n yhteysopettaja. Yhtenäiskouluilla on hyvä olla oma yhteysopettaja sekä alakoulun että yläkoulun puolella ja useammassa toimipisteessä toimivilla koululla jokaisessa toimipisteessä omansa.

Yhteysopettajat toimivat tärkeässä roolissa linkkinä oman koulunsa opettajien ja VOAYn välillä. Yhteysopettajat välittävät oman koulunsa jäsenistölle VOAYltä tulevat postit. Lisäksi yhteysopettajat tarvittaessa hoitavat erilaisten vaalien käytännön järjestelyn omalla koulullaan.

VOAY kouluttaa yhteysopettajia säännöllisesti sekä keväisin että syksyisin.

Keväällä 2024 ei järjestetä erillistä yhteysopettajien koulutusta vaan yhteysopettajat osallistuvat jäsenten ja aktiivien koulutukseen Heurekassa.