Yhdistyksemme

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys (VOAY) on Opetusalan ammattijärjestön (OAJ:n) ja OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen jäsen sekä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäsen. Paikallisyhdistys hoitaa neuvottelutoiminnan Vantaalla. Neuvottelutoimintaan kuuluvat kaikki OVTES:ssa paikallisesti sovittavaksi määritellyt asiat.

 

Toimintaa jäsenille

Voay järjestää säännöllisesti koulutus- ja virkistystoimintaa jäsenistölleen. Tämä toiminta sisältää mm. matkoja, konsertteja, teatteri-iltoja. Jäsenistöä koulutetaan mm. eläkkeelle jäämiseen liittyvissä kysymyksissä. VOAYn jäsenet voivat osallistua myös OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen ja OAJ Pääkaupunkiseudun tilaisuuksiin.


Yhteysopettajat

Jokaisessa koulussa on VOAY:n yhteysopettaja, joka toimii linkkinä yksikön ja VOAY:n välillä. Useimmissa kouluissa on valittu myös varayhteysopettaja.
VOAY järjestää koulutusta yhteysopettajille ja varayhteysopettajille.


Kokoukset

VOAY keskustelee edustajiensa välityksellä säännöllisesti sivistystoimen kanssa. Lisäksi neuvotteluja käydään tarvittaessa. VOAY:llä on yleensä edustus henkilöstöneuvotteluissa, sekä sivistystoimen yhteistyöryhmässä. VOAY pitää tiiviisti yhteyttä muihin ammattiyhdistyksiin, sekä OAJ:öön.

Pääkaupunkiseudun ammattiyhdistykset, sekä suurten kaupunkien yhdistykset tapaavat säännöllisesti.

VOAY järjestää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kutsun kokouksiin löydät Vantaan opettaja -lehdestä, sekä kotisivuilta. Kokousta edeltää yleensä esitys jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

 

Toimisto

VOAY:n toimisto sijaitsee Hiekkaharjussa Talkootie 7:ssä
Toimiston sähköpostiosoite on toimisto(at)voay.fi.