Yhdistyksemme

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys (VOAY) on Opetusalan ammattijärjestön (OAJ:n) ja OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen jäsen sekä OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen jäsen. Paikallisyhdistys hoitaa neuvottelutoiminnan Vantaalla. Neuvottelutoimintaan kuuluvat kaikki OVTES:ssa paikallisesti sovittavaksi määritellyt asiat.

 

Toimintaa jäsenille

Voay järjestää säännöllisesti koulutus- ja virkistystoimintaa jäsenistölleen. Tämä toiminta sisältää mm. matkoja, konsertteja, teatteri-iltoja. Jäsenistöä koulutetaan mm. eläkkeelle jäämiseen liittyvissä kysymyksissä. VOAYn jäsenet voivat osallistua myös OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen ja OAJ Pääkaupunkiseudun tilaisuuksiin.


Yhteysopettajat

Jokaisessa koulussa on VOAY:n yhteysopettaja, joka toimii linkkinä yksikön ja VOAY:n välillä. Useimmissa kouluissa on valittu myös varayhteysopettaja.
VOAY järjestää koulutusta yhteysopettajille ja varayhteysopettajille.


Kokoukset

VOAY keskustelee edustajiensa välityksellä säännöllisesti sivistystoimen kanssa. Lisäksi neuvotteluja käydään tarvittaessa. VOAY:llä on yleensä edustus henkilöstöneuvotteluissa, sekä sivistystoimen yhteistyöryhmässä. VOAY pitää tiiviisti yhteyttä muihin ammattiyhdistyksiin, sekä OAJ:öön.

Pääkaupunkiseudun ammattiyhdistykset, sekä suurten kaupunkien yhdistykset tapaavat säännöllisesti.

VOAY järjestää sääntömääräiset syys- ja kevätkokoukset, jonne kaikki jäsenet ovat tervetulleita. Kutsun kokouksiin löydät Vantaan opettaja -lehdestä, sekä kotisivuilta. Kokousta edeltää yleensä esitys jostakin ajankohtaisesta asiasta.

Kevätkokouksessa käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös. Syyskokouksessa käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.

 

Toimisto

VOAY:n toimisto sijaitsee Hiekkaharjussa Talkootie 7:ssä
Toimiston sähköpostiosoite on toimisto(at)voay.fi.

 

 

 

 

Tervehdys vantaalainen opettaja,

 

olemme VOAY:n hallituksessa seuranneet ja itsekin kokeneet viimeisen parin viikon aikana hurjan muutoksen opettajien työssä. Suomi ja koko maailma elää poikkeusaikaa. Opettajat ovat tärkeässä roolissa suomalaisen koulutusjärjestelmän selviämisessä. Tilanne on vaatinut venymistä ja vaatii sitä jatkossakin. Työhön käytetty aika on lisääntynyt huomattavasti ja uuden, ennenkokemattoman tilanteen epävarmuus lisää työn kuormittavuutta entisestään. Tässäkin tilanteessa haluamme muistuttaa, että opettajien työhyvinvointi ja työssäjaksaminen ovat tärkeimpiä takeita hyvälle (etä)opetukselle.

 

 • Ole armollinen itsellesi, oppilaillesi ja heidän vanhemmilleen. Uusi tilanne ja etäopettaminen/etäopiskelu on haastavaa kaikille. Kaikkea ei tarvitse osata heti, eikä välttämättä vielä sittenkään.
   

 • Karsi, karsi ja karsi (oppisisältöjä, tehtäviä) vielä vähän, mutta ole läsnä oppilaillesi.
   

 • Hyödynnä olemassa olevia, koulun hankkimia ja ilmaisia, oppimateriaaleja. Hyödynnä myös opettajien yhteistyötä. Oppimateriaalin tuottajana toimiminen ei ole opettajan ensisijainen tehtävä, eikä sitä voida opettajalta laajassa mittakaavassa edellyttääkään. Ensisijaisesti koulutuksen järjestäjä on velvollinen hankkimaan tarvittavat materiaalit.
   

 • Koulusta riippuen opettajalla on käytössään tabletti, chromebook ja/tai läppäri. Osalla myös työpuhelin. Niitä kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Jos koet, että sinulta puuttuu jokin työnteon kannalta oleellinen väline, ole yhteydessä esimieheesi.
   

 • Etäopetukseen siirtyminen ei ole lisännyt opettajan laskennallista työaikaa. Opettajalle maksetaan oppitunneista ja yhteissuunnitteluajasta. Oppituntien palkkaan lasketaan kuuluvaksi niiden suunnittelu ja jälkityöt. Niihin käytettävä aika on opettajan itsensä päätettävissä. Etäopetukseen siirtyminen on ainakin näin aluksi lisännyt tämän työn määrää. Viimeistään nyt on jokaisen tarpeellista opetella rajaamaan omaa työaikaansa.
   

 • Rajaa myös sitä aikaa, jolloin olet oppilaiden ja huoltajien tavoitettavissa. Monessa koulussa tähän onkin jo sovittu yhteiset pelisäännöt.
   

 • Mikäli olet mukana vuosityöaikakokeilussa ja huomaat, että suunnitellut tunnit eivät tässä tilanteessa tunnu riittäviltä, ole välittömästi yhteydessä esimieheesi. Jollei työajan ylityksistä ja niiden korvaamisesta ole etukäteen sovittu, on korvausta huomattavan vaikea vaatia jälkikäteen.
   

 • Mikäli kohtaat haastavan tilanteen, joka ei selviä neuvottelemalla esimiehesi kanssa, ole yhteydessä luottamusmieheesi tai työsuojeluvaltuutettuihin heti ongelman ilmaannuttua. Heidän tehtäviinsä kuuluu ongelmatilanteissa auttaminen. Myös yhdistyksen suuntaan saa ja kannattaa olla yhteyksissä.

Pitäkää huolta itsestänne, toisistanne ja läheisistänne. Olette tärkeitä!
Yhdessä tästäkin selvitään.

 

Mika Koskinen, puheenjohtaja Sami Markkanen, pääluottamusmies

 

Voay:n hallitus