Huomioitavia asioita liittyen palkanmaksuun

12.8.2022

Vantaan kaupunki ottaa käyttöön palkanmaksuun liittyen Sarastia365-järjestelmän 1.9.2022. Järjestelmä on aikaisemmin otettu käyttöön kaupunkitasoisesti Espoossa ja Helsingissä. 

On selvää, että muutos on ollut syynä niihin valtaviin ongelmiin, joita mainituissa kaupungeissa palkanmaksun suhteen on ollut. 

Henkilöstöjärjestöt ovat yhteisesti tuoneet esille huolensa, joita Sarastia365-järjestelmän käyttöönottoon liittyy. Työnantaja on kertonut uutta järjestelmää kehitettävän ja käyttäjien perehdyttämisessä huomioitavan muiden PKS-kaupunkien karvaat kokemukset. Työnantaja on luvannut lisäksi huolehtia siitä, että sellaisia tilanteita, joissa henkilö on ollut palkatta pitkään, ei Vantaalla pääse muodostumaan. Tarkemmista toimintaohjeista on ilmoitettu tiedotettavan esimiehiä ja työntekijöitä, jotta palkanmaksunongelmiin voidaan nopeasti puuttua. Mielestämme pelkkä näiden toimintaohjeiden julkaiseminen Vantaan Intrassa ei ole riittävää ja paljon asiassa onkin tiedottamisen varassa. On lisäksi ilmeistä, että oleellista ohjeistusta tulee elokuun aikana. Tätä ohjeistusta on kaikkien syytä noudattaa. 

Kenenkään ei pidä tuudittautua siihen, etteivätkö ongelmat voisi osua omalle kohdalle. Tämä vuoksi seuraavia ohjeita: 

  1. Ota vanhat palkkakuitit talteen Palkat mukana –sovelluksesta. (Tallenna pdf:nä ja halutessasi tulosta.) 

  1. Vertaa elokuun ja syyskuun palkkaa. Jos palvelussuhteesi on alkanut 1.8. tai olet jo   toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa, tulisi näiden palkkojen olla saman. Toki kannattaa pohtia mahdollisia eläkevakuutusmaksumaksumuutoksia, muutoksia verotuksessa, joilla poikkeamaa voi selittää. MIKÄLI POIKKEAMA ON, PYRI SELVITTÄMÄÄN SYY PALKKAKUITIN AVULLA! Tarkista myös, onko hinnoittelutuksesi ja vuosisidonnaiset lisäsi määritelty oikein. 

  1. Ylitunnit ja muut vastaavat palkanosat maksetaan lokakuun palkassa takautuvasti sopimuksen mahdollistamalla tavalla. Ehkä tilanne joskus muuttuu. Se ei kuitenkaan muutu ihan hetkeen. 

  1. Erityisesti niiden jäsenten, jotka tekevät sijaisuuksia tai ovat sivutoimisia tuntiopettajia, tulee olla tarkkana. Lähtökohtaisesti sivutoimiset tuntiopettajat saavat palkkansa lokakuun palkanmaksun yhteydessä. Sivutoimisten tuntiopettajien tulee olla selvillä, kuinka monta tuntia he ovat opettaneet. 

  1. Marraskuun palkka on syytä tarkistaa OAJ:n sivuilta löytyvän palkkalaskurin avulla. Käytä marraskuun palkkakuittia ja sieltä löytyviä tietoja laskurin oikean tuloksen varmistamiseksi. SINUN TULEE VERRATA PALKKAKUITIN TIETOJA OPETTAJATIETOREKISTERISSÄ OLEVIIN TIETOIHIN! Näiden tulee täsmätä. Säilytä siis opettajatietorekisterilomake. 

Mikäli palkanmaksussa on ongelmia, tai sellaisen epäilyyn on aihetta, tulee jäsenen keskustella viipymättä asiasta esimiehensä kanssa. Palkanmaksu on työnantajan velvollisuus. 

Jäsenen tulee huomioida lisäksi seuraavia seikkoja: 

  1. Onhan hän toimittanut palvelussuhteen alkaessa alkuperäiset palvelussuhdetodistukset, tutkintotodistukset ja mahdolliset ulkomailla suoritettuihin opintoihin liittyvät vastaavuustodistukset esimiehelle, joka on näistä ottanut kopiot ja varmasti toimittanut nämä palkanlaskentaan, jotta maksettava palkka voidaan näiltä osin oikein määritellä. 

*TÄHÄN EI SIIS RIITÄ ENTISEN TYÖNANTAJAN TULKINTA AIKAISEMMISTA HYVÄKSI LUETTAVISTA PALVELUSSUHTEISTA, KELPOISUUKSISTA TAI ULKOMAILLA SUORITETUISTA OPINNOISTA. 

  1. Mikäli palkka on maksettu väärin, korjaa palkanlaskenta asian takautuvasti. Tämän vuoksi virheestä tulee viipymättä kertoa esimiehelle.  

  1. Joissakin tilanteissa on ollut tarpeellista jättää palkkaoikaisuvaatimus. Palkkaoikaisuvaatimuksen voi jättää tapauksista, joissa tarkastelu on tapahtunut kuluvan kalenterivuoden ja kolmen edellisen kalenterivuoden aikana. Jäsen voi vaatia viivästyskoron saatavalleen. 

  1. Erityisesti on syytä muistuttaa tilanteesta, jossa jäsenelle on maksettu liikaa palkkaa. Tällöinkin tulee asiaa selvittää esimiehen kanssa, jotta liikaa maksetun palkan takaisinmaksusta voidaan sopia jäsenen tilanne huomioiden. Tässä tapauksessa on syytä olla yhteydessä myös oman koulun luottamusmieheen.  

Sosiaalisessa mediassa on pohdiskeltu mahdollisuutta jäädä kotiin/olla tekemättä virkavelvollisuuksiaan, jos palkanmaksussa on ongelmia. Näin ei tule toimia, sillä työnantajan direktio-oikeus on tällöinkin voimassa. Selvää on, että työnantaja pyrkii aidosti maksamaan oikean palkan ajallaan ja tiedossamme on, että myös kuntapäättäjät edellyttävät palkanmaksun toimivuutta. 

(Mikäli palkkaa ei makseta, muodostaa tämä jäsenelle mahdollisuuden purkaa palvelussuhteensa – eli tällöin ei ole irtisanomisaikaa. Tällaista pohdittaessa on erityisen painava syy olla yhteydessä OAJ:n lakimiehiin!) 

Seuraa palkkakuittiasi joka kuukausi. Muista hakea ensimmäistä vuosisidonnaista lisää – 5v – ja seuraa sitä, että vuosisidonnainen lisä muuttuu palvelusvuosiesi karttuessa. 

 

Työntekijä lienee yhä palkkansa ansainnut. 

 

Vantaalla 8.8.2022 

Sami Markkanen    Matti Jussila                   Mika Koskinen 

Pääluottamusmies Vara-pääluottamusmies VOAY:n puheenjohtaja, luottamusmies 

 

Uusille – ja hyödyllisenä kertauksena muillekin jäsenille – on yhteysopettajille toimitettu uuden opettajan muistilista. Sekin on syytä lukea tarkkaan! Ja säilyttää.