YS-aikakysely

Lämmin kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!


Saimme määräaikaan mennessä huikeat 348 vastausta! Se kertoo vahvasti siitä, että aihe koetaan tärkeäksi ja merkitykselliseksi oman työn kannalta. Paljon tuotiin esiin hyviä ja huonoja käytänteitä sekä kehittämisideoita. Toimikunta perehtyy kaikkiin vastauksiin huolella ja kevään aikana julkaisemme niistä koosteen.