Ajankohtaista

VOAYn hallitus ei ole tyytyväinen järjestelyeräneuvotteluiden lopputulokseen, koska se mielestämme heikentää Vantaan perusopetuksen veto- ja pitovoimaa, erityisesti suhteessa naapurikuntiin. Allekirjoitimme sopimuksen kuitenkin, koska verrattuna työnantajan alkuperäiseen esitykseen, nykyinen esitys pitää sisällään osan ajamistamme tavoitteista. Mikäli olisimme jättäneet neuvottelutuloksen allekirjoittamatta, olisi työnantajalla ollut oikeus yksipuolisesti määrätä järjestelyerän käytöstä.
RSS ATOM