Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste Vantaan opettajien ammattiyhdistys (myöhemmin Voay)

Yksityisyytesi suoja on meille tärkeää. Vantaan opettajien ammattiyhdistys on sitoutunut suojelemaan yksityisyyttäsi parhaalla mahdollisella tavalla ja käsittelemään henkilötietojasi läpinäkyvästi kulloinkin voimassa olevan lain ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.

Keräämme tietoja

 • edunvalvontaan
 • jäsenyyteen liittyvien asioiden hoitamiseen
 • jäsentilaisuuksien järjestämiseen
 • viestintään jäsenistölle
 • tutkimusten ja tilastojen laatimiseen sekä
 • palvelujen kehittämiseen.

Pääsääntöisesti jäsentiedoista huolehtii Opettajien ammattijärjestö (myöhemmin OAJ), mutta Voay voi kerätä tietoja em. syistä johtuen myös itsenäisesti. Pidämme henkilörekisteriä hallituksen jäsenistä, luottamusmiehistä ja yhteysopettajista, joiden kautta viestimme jäsenistölle. Lisäksi keräämme osallistujaluetteloita jäsentilaisuuksista jäsenyyden tarkistamista ja mahdollisten avustusten hakemista varten. Avustuksia varten tilaisuuksista tulee toimittaa OAJ:lle osallistujaluettelo.

 • Keräämiämme henkilötietoja ovat henkilön nimi sekä yhteys- ja työpaikkatiedot. Lisäksi tilaisuuskohtaisesti tarvittaessa kerätään tieto mahdollisista ruokarajoitteista.

Tietojen käsittely ja säilyttäminen

 • Jäsenrekisteriä ylläpitää OAJ ja huolehtii omalta osaltaan rekisterin turvallisuudesta.
 • Voay:n rekistereitä voivat käsitellä Voay:n hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet em. tarkoituksissa.
 • Rekisterit ovat turvallisten salasanojen takana tai lukitussa tilassa jonne on pääsy vain em. henkilöillä.
 • Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen edellä määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi aina voimassa olevan lain asettamissa rajoissa, kuten kirjanpitolaissa.

Tietojen luovuttaminen

 • Voimme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille, mikäli olet antanut siihen suostumuksesi. Käsittelemme henkilötietojasi luottamuksellisesti emmekä luovuta niitä kolmansille osapuolille muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

  • luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille edunvalvonnan toteuttamiseksi

Omien tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja poistaminen

 • Kukin Voay:n jäsen voi pyytää itseään koskevat tiedot lähettämällä sähköpostia osoitteeseen toimisto@voay.fi

 

Rekisterin ylläpitäjän yhteystiedot:

Vantaan opettajien ammattiyhdistys
Talkootie 7
01300 Vantaa

toimisto@voay.fi