Toimikunnat


Valio- ja toimikunnat valmistelevat esityksiä hallitukselle ja työstävät hallituksen niille antamia tehtäviä. VOAY:llä on mm.seuraavia valio- ja toimikuntia:
 

 • TOIMISTOVALIOKUNTA valmistelee hallituksen kokoukset, pitää säännöllisesti yhteyttä työnantajan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Toimistovaliokuntaan kuuluvat yleensä: puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja tiedottaja.
   
 • EDUNVALVONTATOIMIKUNTA  valmistelee neuvottelutoimintaa ja tekee edunvalvontaan liittyviä aloitteita yhdistyksen hallitukselle.
   
 • KOULUNJOHDOLLINEN TOIMIKUNTA seuraa ja valmistelee hallituksen toimeksiannosta koulunjohdollisiin asioihin liittyviä edunvalvonnallisia kysymyksiä. Ei toimi toistaiseksi.
   
 • JÄRJESTÖASIANTOIMIKUNTA järjestää hallituksen toimeksiannosta ammattiyhdistystoimintaa ja koulutusta jäsenistölle. 
   
 • LUOTTAMUSMIESTOIMIKUNTA kokoontuu säännöllisesti ja käsittelee ajankohtaisia asioita.
   
 • TIEDOTUSTOIMIKUNTA toimittaa Vantaan opettaja –lehteä ja ylläpitää yhdistyksen nettisivuja.
   
 • VAPAA-AJAN TOIMIKUNTA Harrastustoimensihteerit järjestävät teatteri-, ooppera- ja baletti-iltoja, sekä erilaisia matkoja. Liikunta- ja jäsenetuvastaavat järjestävät liikuntamahdollisuuksia jäsenistölle sekä neuvottelevat erilaisia jäsenetuja jäsenistön hyväksi.
   
 • YS-AIKA-, JÄSENKYSELY- JA LUOKANOHJAUKSEN TOIMIKUNTA
  Toimikunta on uusi ja se perustettiin tarpeesta lisätä jäsenkunnan, ammattiyhdistyksen ja työnantajan välistä keskustelua ja tiedonkulkua. Toimikunta keskittyy erityisesti ys-ajan kehittämiseen sekä luokanvalvojan ja lukion ryhmänohjaajan toimenkuvan selventämiseen. Lisäksi keväällä 2023 toimikunta toteuttaa jäsenkyselyn liittyen järjestelyvaraerän kohdentamistarpeisiin.
   
 • VAALITOIMIKUNTA valmistelee henkilövalinnat ja jäsenäänestykset. Yhdistyksen kevätkokous valitsee vaalitoimikunnan hallituksen ulkopuolisista yhdistyksen jäsenistä.

 

Vuosi 2023

Toimistovaliokunta:
puheenjohtaja Mika Koskinen
etunimi.sukunimi(at)eduvantaa.fi

Edunvalvontatoimikunta:
puheenjohtaja Sami Markkanen
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Koulunjohdollinen toimikunta:
ei kokoonnu toistaiseksi

Järjestöasiaintoimikunta:
puheenjohtaja Heidi Henttinen
etunimi.sukunimi(at)eduvantaa.fi

Tiedotustoimikunta:
puheenjohtaja Ulla Puukangas
tiedotus(at)voay.fi

Vapaa-ajantoimikunta:
puheenjohtajat Arja Kaarto 
etunimi.sukunimi(at)eduvantaa.fi

Luottamusmiestoimikunta:
puheenjohtaja Sami Markkanen
etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

YS-aika-, jäsenkysely ja luokanohjauksen toimikunta
puheenjohtaja Kirsi Hietanoro-Backman
etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi