Liity jäseneksi

VOAY:n jäsenyyttä ei voi liittyä suoraan ilmoittamalla jäsenyydestä VOAY:lle, vaan jäsenyyttä haetaan OAJ:n jäsenhakemuksen yhteydessä tai vaihtoehtoisesti jäsenyyden tietoja muutettaessa esim. työskentelykunnan vaihtuessa. 

 

OAJ:n ohjeet jäsenyyttä hakevalle

 

OAJ:n järjestäytymisperiaate on ammattikuntapohjainen ja jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opettajana palkansaaja-asemassa kasvatus- ja opetusalalla. Yhdistykseen voivat kuulua kaikki opetustyötä tekevät - tutkinnosta, koulutuksesta ja opettaja-nimikkeestä riippumatta.

Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten opettaja-, rehtori- ja johtajatehtävien lisäksi myös muita opetustoimeen liittyviä tehtäviä (esim. hallinto, suunnittelu ja tutkimus) hoitavia, varsinkin jos heillä on opettajakelpoisuus ja/tai opettajatausta.

Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, että

  • toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana tai siihen verrattavassa työssä
  • opettajan kelpoisuusehdot täyttävällä on voimassaoleva työsuhde
  • opettajan kelpoisuutta vailla olevalla on pääsääntöisesti lukukauden kestävä sijaisuus.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei ole jäsenyyden este. Jäseneksi voidaan hyväksyä myös hakija, jonka työskentely opettajana jatkuu tai on jatkunut toistuvasti ja yhtäjaksoisesti lyhyemmissä jaksoissa. Myös ulkomaan kansalaiset voidaan hyväksyä jäseniksi. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

TÄYTÄ sähköinen liittymislomake osoitteessa:
www.oaj.fi

 

Voit täyttää liittymislomakkeen jo etukäteenkin, mutta jäsenyys alkaa aikaisintaan työsuhteen alkupäivästä.

Paikkakuntaa/työnantajaa vaihtava opettaja: muista tehdä tietojesi päivitys osoitteessa www.oaj.fi.