9.-10.5.2022

OAJ:n kevätvaltuusto kokoontui 9.-11.5.2022 Helsingissä Akavatalolla. Kuva: Tiina Pesonen
OAJ:n uusi puheenjohtaja Katarina Murto ja väistyvä puheenjohtaja Olli Luukkainen Kuva: Petra Siltainsuu
Puheenjohtaja Katarina Murto puhumassa valtuutetuille Kuva Tiina Pesonen

Maanantai

Päivä alkoi YSI:n, eli yleissivistävien opettajien, valtuustoryhmän kokouksella. Alkavan valtuustokauden ajaksi oman valtuustoryhmän puheenjohtajaksi valittiin valtuustokonkari Tiina Karjalainen Kuopiosta. Kokouksessa kuultiin puheenvuoroja muun muassa OAJ:n jäsenmaksuun ja valtuuston avointen äänestysten julkisuuteen liittyen. Yleinen ilmapiiri valtuustoryhmässä oli selvästi lisääntyvän avoimuuden kannalla. Lisäksi vahvistimme YSI:n esitykseen hallituksen jäsenet ja varajäsenet kaudelle 2022-2024. Pääkaupunkiseudulta OAJ:n hallitukseen esitetään Helsingistä Jaana Alajaa ja Timo Saavalaista sekä Espoosta Anu Vilkkiä, lisäksi hallituksen varajäseneniksi Vantaalta Antti Karetietä, Espoosta Petra Siltainsuuta ja Jukka Sarpilaa.

Valtuuston avajaistilaisuudessa puhuivat väistyvä puheenjohtaja Olli Luukkainen, Suomen opettajaksi opiskelevien liiton varapuheenjohtaja Virpi Manninen, Opetusalan Seniorijärjestön puheenjohtaja Pekka Koskinen, Akavasta Pekka Piispanen, Kuntatyönantajien puolesta Markku Jalonen ja kansainvälisten vieraiden edustajana Euroopan opettajaunionin puheenjohtaja Larry Flanagan. Kaikkien puheissa mainittiin meneillään oleva historiallinen lakko sekä koko maailmaa ravistelleet kriisit, pandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Ennen YSI:n valtuustoryhmän kokouksen jälkimmäistä puoliskoa ja koko ensimmäisen päivän päättänyttä illallista valtuuston jäsenet saivat ajankohtauskatsaukset OAJ:n toimistolta.

 

Tiistai

Päivän jännittävin hetki oli heti aamupäivällä, jolloin pääsimme valitsemaan uuden puheenjohtajan koko järjestölle. Puheenjohtajavaali toi tuloksen heti ensimmäisellä kierroksella, kun Katarina Murto valittiin OAJ:n uudeksi puheenjohtajaksi äänienemmistöllä.

Opetusministeri kävi tuomassa terveiset valtuustolle. Ministeri nosti myös esille katsomusaineiden opetuksen ja suunnitelman selvitystyön käynnistämisestä tulevaisuuden katsomusaineiden opetuksesta. Hänelle esitettiin kysymyksiä: miten ministeri edistää opettajarekisterin saamista sekä keinot opettajapulan korjaamiseen, miten päättäjät pystyvät vaikuttamaan opetushenkilöstön työhyvinvointiin, varhaiskasvatuksen laadun tukemisen ja turvaamisen konkreettiset keinot.  

Valtuusto odottaa tietoja sovittelulautakunnan esityksestä kunta-alan palkkakiistaan, aikataulu vastauksen antamiselle on hyvin nopea.

Valtuuston kokouksen asiakohta ajankohtaiset edunvalvonta- ja järjestöasiat on joka kerta mielenkiintoinen kokonaisuus. Tällä kertaa esille nostettiin esimerkiksi seuraavia asioita puheenvuorojen ja ponsien eli toimintaohjeen sisältävien kannanottojen muodossa:

Uusien opettajien tukeminen mentoroinnin kehittämisellä, työurien jatkamisen kehittäminen yli 60-vuotiaiden osalta, hallitus- ja toimikuntapaikkojen jakaminen ensisijaisesti valtuuston jäsenille, tulevien valtuustovaalien yksinkertaistaminen, erikokoisten kuntien luottamusmiesten resurssien turvaaminen, nuorten opettajien nope-koulutusten osallistujamäärien lisääminen ja määrärahojen korottaminen, valtuuston työskentelyn kehittäminen, jäsenyyden tarkasteleminen lakkoavustusten maksuun liittyen, työhyvinvointiryhmän muuttaminen toimikunnaksi, lakkoavustuksen suuruus ja rajaukset, SOOLin äänivaltainen edustus valtuustossa ja hallituksessa kokonaisuuden nostaminen uudelleen käsittelyyn, lakkotilanteissa otettava huomioon aktiivien työmäärä ja sen korvaamisen mahdollistaminen, helppokäyttöisen mobiilisovelluksen kehittäminen ys-ajan seuraamiseen, vuosiluokkiin sitoutumattoman oppilaan tuoman lisätyön korvaaminen ja lakkokokemusten kerääminen sekä kehittämistoimenpiteiden selvittäminen.   

Pääkaupunkiseudun aluepuheenvuoron piti tässä valtuustossa espoolainen luokanopettaja Noora Korhonen. Puheessa nostettiin ansiokkaasti esille alueemme erityispiirteistä nopeasti kasvavat ja muuttuvat opetusryhmät, eri kieli- ja kulttuuritaustaisten oppilaiden nouseva määrä, alueiden segregaatio, pätevien opettajien puuttuminen erityisesti varhaiskasvatuksesta sekä kalliit asumiskustannukset.

Esityslistalla käsittelyssä oli myös taloudesta tilinpäätöksen käsitteleminen. OAJ:n tilinpäätöksen hyvä tulos on tarkan taloudenpidon ja vahvan sijoitustoiminnan ansiota. Meillä on hyvä taloudellinen tilanne lakkoon ja siitä syntyviin maksuihin liittyen. Jäsenmaksujen suuruuteen ja kantotapaan ei esitetä muutoksia vuodelle 2023. Katja Palomäki Vantaalta esitti ponnen liittyen jäsenmaksujen jäsenmaksukaton selvittämiseen. Talousasioissa puhutti paljon myös valtakunnallisten yhdistysten tukimaksut. Tukimaksuprosenttien suuruutta esitetään sopeutettavaksi OAJ:n alentuneiden jäsenmaksujen linjan mukaisesti.

Kokouspäivien aikana kiiteltiin useaan otteeseen lakkopaikkakuntien opettajia, paikallisia toimijoita ja OAJ:n toimiston työntekijöiden tarjoamaa tukea. 


Teksti: Paula Lehtinen ja Tiina Pesonen